Előfizetői panaszok kezelése

Előfizető Szolgáltatással kapcsolatos mindennemű észrevételével, problémájával az ügyfélszolgálatok, illetve a telefonos ügyfélszolgálatok foglalkoznak. Előfizető panaszát, bejelentését megteheti személyesen, írásban, vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken

A bejelentéseket Szolgáltató köteles írásban rögzíteni és nyilvántartásba venni. Szolgáltató a bejelentéseket lehetőség szerint 30 napon belül kivizsgálja és az eredményről a mindigTV PRÉMIUM ügyfélszolgálaton keresztül és/vagy írásban értesíti az Előfizetőt.


Díjreklamáció

Előfizető a Szolgáltató által megküldött számlát a számla kiállításától számított 1 évig kifogásolhatja meg. A számlapanasz, amennyiben azt az Előfizető a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be és a Szolgáltató 5 napon belül azt nem utasítja el, a panasszal érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. Egyébként a számlapanasz nem halasztó hatályú a számla kiegyenlítésére. Előfizető a kifogást írásban, szóban, telefonon nyújthatja be Szolgáltató részére. Szolgáltató a reklamációt nyilvántartásba veszi és 30 napon belül megvizsgálja.

Ügyfélszolgálatok elérhetősége

Telefonos ügyfélszolgálat és hibabejelentő elérhetősége
Tel: 1211

Fax: 06-1-464 2245

Írjon nekünk!

Előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezése

Oldal tetejére