• 2022. augusztus 3.
Bükkösd, Kazincbarcika, Sály, Sátoraljaújhely, Tokaj, Veszprém
  • 2022. július 12.
Perőcsény, Budapest - Széchenyi hegy, Balassagyarmat, Karancs, Kékesd, Nagylóc, Nagymaros, Orfű, Pásztó, Pécs-Diána, Pécs-Misina, Salgótarján, Siklós, Szentgotthárd, Sopron, Patak, Szolnok
  • 2022. július 1.
2022. július 3 (vasárnap) 23:00-tól 2022. július 4 (hétfő) 04:15-ig
  • 2022. június 23.
Tájékoztatjuk Előfizetőinket, hogy 2022. június 22. napjától megszüntetjük a hangazonosítás lehetőségét, amellyel összefüggésben az Adatkezelési Tájékoztatóból is törlésre került ez az adatkezelés, s a hangazonosítás során keletkezett hangminták pedig törlésre kerültek. Az érintettek külön levélben is értesítésre kerülnek.

TV +NET szolgáltatás - Akciós feltételek meglévő ügyfeleknek

Akciós feltételrendszer TV+NET meglévő előfizetők 2022. május


A.) Általános feltételek

Az akcióban azok a mindigTV PRÉMIUM TV szolgáltatással rendelkező Előfizetők vehetnek részt, akik:

• az akcióban való részvételre irányuló szándékukat kifejező nyilatkozatuk megtételekor a szolgáltatóval Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagot határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződéssel veszik igénybe;

• meglévő előfizetésük megszüntetésével egyidejűleg vállalják, hogy új előfizetői szerződést kötnek TV+NET csomagra az alábbiak szerint:

• az új, határozott tartamú előfizetői szerződés keretében,

o TV+NET 60 Alapcsomaggal,

o TV+NET 60 Családi csomaggal,

o TV+NET 150 Alapcsomaggal,

o TV+NET 150 Családi csomaggal,

o vagy TV+NET 300 Családi csomaggal, televízió és mobilinternet szolgáltatást tartalmazó csomagok egyikére fizetnek elő,

• a választott előfizetési csomag első hónapra esedékes díját és az egyszeri regisztrációs díjat előre megfizetik, az alábbiaknak megfelelően:

o Személyes szerződéskötés esetén az új előfizetői szerződés megkötésével egy időben,

o telefonon vagy weben történő megrendelés esetén pedig a szolgáltatáshoz szükséges eszközök átvételekor.

Az előfizetői szerződést személyes ügyfélszolgálati irodáink valamelyikében, telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül vagy webshopunkban rendelik meg és a szerződéskötéssel egyidejűleg a szolgáltatásokhoz új eszközt vásárolnak.

Az akció keretén belül szolgáltatási címenként csak egy előfizetői szerződés megkötése és maximum 3 kedvezményes árú dekóder / CI+ modul megvásárlása lehetséges.

Személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetősége:

https://mindigtv.hu/premium/ugyfeleinknek/kapcsola...

Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 1211 (07:00 – 21:00 élő hang)

A webshop elérhetősége: https://mindigtv.hu/premium/webshop

Az akcióban megköthető előfizetői szerződés időtartama 12 hónapos határozott tartam.

Az akció időtartama: 2022. május 16-tól visszavonásig.

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.) Díjak

1. Egyszeri és havi díjak

Az egyszeri regisztrációsdíj 12 hónapos határozott idejű és határozatlan idejű szerződéskötés esetén 2.799 Ft. A havi díj az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő díjnak megfelelő összeg

2. Eszközök díjai

Eszköz megnevezése

Díjak 12 hónapos határozott tartamú szerződés esetén

kedvezményes ár (bruttó Ft)

Díjak határozatlan tartamú szerződés esetén

listaár (bruttó Ft)

NET eszköz egyszeri díja_ desktop router

0

33 200

NET eszköz egyszeri díja_ MiFi router

0

21 700

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás díjak

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az Előfizető vállalja, hogy fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az Előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az Előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

• Regisztrációs díjból nyújtott kedvezmény (bruttó 2 201 Ft)

• Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény: Eszköz listaáras vételi ára –Eszköz kedvezményes ára

Az Előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (10.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a Szolgáltató TV+NET szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el

Oldal tetejére