• 2021. január 15.
Telenor hálózatfejlesztés miatt 2021.01.19. 00:00-tól 2021.01.21. 05:00-ig, több településen elszórtan körülbelül 30 perces 2G/3G/4G szolgáltatás kiesésekre lehet számítani.

 • 2021. január 4.
Tájékoztatjuk kedves felhasználóinkat, hogy a 2020. november 2-án indított 2020. Karácsony elnevezésű akció 2021. január 5. dátummal visszavonásra kerül.

 • 2020. december 7.
2020. december 7. és 20. között
 • 2020. december 4.
Az RTL Most+ szolgáltatás elérhetővé vált a mindigTV PRÉMIUM Alap- és Családi csomag, továbbá a mindigTV GO TV MAX csomag előfizetői számára.
 • 2020. november 27.
Budai ügyfélszolgálati irodánk technikai okok miatt 2020. december 12-én 13 órakor, december 31-én pedig 12 órakor zár.

TV+NET szolgáltatás - Akciós feltételek új ügyfeleinknek

Akciós feltételrendszer új előfizetőknek 2020. november

A.) Általános feltételek

Az akcióban azok a szolgáltatást igénylők vehetnek részt, akik:

 • új előfizetőnek minősülnek, vagyis az akcióban való részvételre irányuló szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a Szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek;
 • az új, határozott tartamú előfizetői szerződés keretében, TV+NET 60 Alapcsomaggal, TV+NET 60 Családi csomaggal, TV+NET 150 Alapcsomaggal, TV+NET 150 Családi csomaggal vagy TV+NET 300 Családi csomaggal, televízió és mobilinternet szolgáltatást tartamazó csomagok egyikére fizetnek elő,
  • a választottelőfizetési csomag első hónapra esedékes díját és az egyszeri regisztrációsdíjat előre megfizetik, az alábbiaknak megfelelően:
   • személyes szerződéskötés esetén az új előfizetői szerződés megkötésével egy időben,
   • telefonon történő megrendelés esetén pedig a szolgáltatáshoz szükséges eszközök átvételekor.
 • az előfizetői szerződést személyes ügyfélszolgálati irodáink valamelyikében, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kötik meg (személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetősége: http://mindigtv.hu/premium/ugyfeleinknek/kapcsolat/szemelyes-ugyfelszolgalatok)
 • a szerződéskötéssel egyidejűleg a szolgáltatásokhoz új eszközt vásárolnak.

Az akcióban megköthető előfizetői szerződés időtartama 24 hónapos határozott tartam.

Az akció időtartama: 2020. november 2. visszavonásig. Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.) Díjak

Egyszeri és havi díjak

Az egyszeri regisztrációs díj ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaár 5 000 Ft.

A havi díj az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő díjnak megfelelő összeg.

Eszközök díjai


Eszköz megnevezése

Díjak 24 hónapos határozott tartamú szerződés esetén Kedvezményes ár (Ft)

Díjak határozatlan tartamú szerződés esetén

Listaár (Ft)

TV eszköz egyszeri díja _Dekóder

10.999

14.999

TV eszköz egyszeri díja _CA modul

10.999

14.999

NET eszköz egyszeri díja_ Huawei B535

0

33.200

NET eszköz egyszeri díja_ Huawei E5785

0

21.700

Az eszköz árából nyújtott kedvezmény mértéke a határozatlan tartanú szerződés esetén fizetendő díj és a határozott tartamú szerződés esetén biztosított kedvezményes díj különbözete.

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az Előfizető vállalja, hogy fenntartja jogviszonyát a Szolgáltatóval. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak Szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az Előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a Szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az Előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 • Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény

Eszköz listaáras vételi ára –Eszköz kedvezményes ára

Az Előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a Szolgáltató TV+NET szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Oldal tetejére