TV szolgáltatás - Akciós feltételek meglévő ügyfeleknek

Akciós feltételrendszer meglévő előfizetőknek 2022. augusztus

A) Általános feltételek

Az akcióban azok a meglévő előfizetők vehetnek részt, akik:

 • az akcióban való részvételre irányuló szándékukat kifejező nyilatkozatuk megtételekor a szolgáltatóval Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomag igénybevételére vonatkozó határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződéssel rendelkeznek,
 • meglévő előfizetésük megszüntetése vagy módosítása mellett új előfizetői szerződés keretében a mindigTV PRÉMIUM Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő, az alábbiak szerint:
 • határozatlan idejű szerződésük helyett határozott idejűt kötnek, vagy
 • határozott idejű Alap műsorcsomag helyett határozott idejű Családi műsorcsomagra fizetnek elő vagy,
 • határozott idejű Gyerek műsorcsomag helyett határozott idejű Alap, vagy Családi műsorcsomagra fizetnek elő, vagy
 • határozott idejű Családi műsorcsomag helyett –a Díjszabásban írt csomagmódosítási díj megfizetése mellett –határozott idejű Alap műsorcsomagra fizetnek elő,
 • határozott idejű Alap műsorcsomag helyett – a Díjszabásban írt csomagmódosítási díj megfizetése mellett – határozott idejű Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő,
 • határozott idejű Alap műsorcsomag helyett – a Díjszabásban írt csomagmódosítási díj megfizetése mellett – határozott idejű Belépő műsorcsomagra fizetnek elő,
 • az akcióban részletezett szolgáltatási díjak egy vételi eszköz igénybe vétele esetén érvényesek.

  Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás az előfizető választása szerint Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomag, az előfizetői szerződés határozott idejű, időtartama 12 hónap.

  Az akció időtartama: 2022. augusztus 1. – visszavonásig

  Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

  B) Díjak

  1.Belépő műsorcsomag díja:

  A Belépő műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 999 Ft/hó. A 3. hónaptól, a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely jelenleg bruttó 1.199 Ft/hó

  2. Alap műsorcsomag díja:

  Az Alap műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 2.099 Ft/hó. A 3. hónaptól, a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely jelenleg bruttó 2.599 Ft/hó.

  3. Családi műsorcsomag díja:

  A Családi műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 3.499 Ft. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 3.999 Ft/hó.

  4. Gyerek műsorcsomag díja:

  A Gyerek műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 1.099 Ft/hó/csomag. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely az Gyerek műsorcsomag esetén jelenleg bruttó 1 299 Ft/hó.

  C) Az előfizetői szerződés megszűnés a határozott idő alatt,szüneteltetés, műsorcsomag váltás

  Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

  a. Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva (Kedvezményes időszakban igénybevett műsorcsomag listaára (b) mínusz a Kedvezményes előfizetési díj (c), azaz

  Kedvezmény összege = a x (b - c)

  Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti műsorcsomag váltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

  Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

  Oldal tetejére