TV szolgáltatás - Akciós feltételek meglévő ügyfeleknek

Akciós feltételek meglévő ügyfeleknek - 2020. ősz

A.) Általános feltételek

Az akcióban azok a meglévő előfizetők vehetnek részt, akik:

 • az akcióban való részvételre irányulói szándékukat kifejező nyilatkozatuk megtételekor a szolgáltatóval Alap vagy Családi vagy Gyerek műsorcsomag igénybevételére vonatkozó határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződéssel rendelkeznek,
 • meglévő előfizetésük megszüntetése vagy módosítása mellett új előfizetői szerződés keretében a mindigTV PRÉMIUM Alap vagy Családi vagy Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő, az alábbiak szerint:
  • határozatlan idejű szerződésük helyett határozott idejűt kötnek, vagy
  • határozott idejű Alap műsorcsomag helyett határozott idejű Családi csomagra fizetnek elő, vagy
  • határozott idejű Családi műsorcsomag helyett – a Díjszabásban írt csomagmódosítási díj megfizetése mellett – határozott idejű Alap műsorcsomagra fizetnek elő,
 • az akcióban részletezett szolgáltatási díjak egy vételi eszköz igénybe vétele esetén érvényesek.

Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás az előfizető választása szerint Alap vagy Családi Műsorcsomag, az előfizetői szerződés határozott idejű, időtartama 12 hónap.

Az akció időtartama: 2020. szeptember 6. – visszavonásig

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.) Díjak

 • Az egyszeri aktiválási díj 12 hónapos határozott idejű szerződéskötés esetén bruttó 2.199 Ft .Határozatlan idejű szerződéskötés esetén) az egyszeri aktiválási díj minden esetben az általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2. számú mellékletében szereplő listaárnak megfelelő összeg(jelenleg bruttó 2.899Ft). Az aktiválási díj minden esetben vételi eszközönként kerül kiszámlázásra, függetlenül a megrendelt programcsomagoktól.
 • Alap Műsorcsomag díja
 • Családi Műsorcsomag díja
 • Gyerek Műsorcsomag díja
 • Szabadidő kiegészítő csomag díja (kizárólag Alap vagy Családi műsorcsomag mellé rendelhető)
 • Eszközök akciós díjai

Az Alap Műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 1.799 Ft/hó. A 3. hónaptól, a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 2.299 Ft/hó.

A Családi Műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 3.099 Ft. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 3.599 Ft/hó

A Gyerek Műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 999 Ft/hó/csomag. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely az Gyerek Műsorcsomag esetén jelenleg bruttó 1 199 Ft/hó.

A kiegészítő csomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződés esetében az aktiválástól számított első kettő hónapban bruttó 699 Ft/hó. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 899 Ft/hó.

Eszköz megnevezése

Alap, Családi vagy Gyerek csomagra vonatkozó, 12 havi határozott idejű szerződéskötés esetén (bruttó Ft)

dekóder

10.999

CA modul

10.999

A határozatlan idejű előfizetői szerződés kötése esetén a listaárat alkalmazza a szolgáltató. A dekóder és a CA modul listaára bruttó 14.999 Ft/eszköz.

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető vállalja, hogy fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben az előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 • Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva (Kedvezményes időszakban igénybevett csomag listaára (b) mínusz a Kedvezményes előfizetési díj (c), azaz
 • Aktiválási díjból nyújtott kedvezmény (bruttó 700 Ft)
 • Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény

Kedvezmény összege = a x (b - c)

Eszköz listaáras vételi ára – Eszköz kedvezményes vételi ára

Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Oldal tetejére