Akcióink

Akciós feltételrendszer meglévő előfizetőknek 2021.május

A.) Általános feltételek

Az akcióban azok a mindigTV PRÉMIUM TV szolgáltatással rendelkező Előfizetők vehetnek részt, akik:

• az akcióban való részvételre irányuló szándékukat kifejező nyilatkozatuk megtételekor a szolgáltatóval Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagot határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződéssel veszik igénybe;

• meglévő előfizetésük megszüntetésével egyidejűleg vállalják, hogy új előfizetői szerződést kötnek TV+NET csomagra az alábbiak szerint:

• az új, határozott tartamú előfizetői szerződés keretében,

o TV+NET 60 Alapcsomaggal,

o TV+NET 60 Családi csomaggal,

o TV+NET 150 Alapcsomaggal,

o TV+NET 150 Családi csomaggal,

o vagy TV+NET 300 Családi csomaggal, televízió és mobilinternet szolgáltatást tartalmazó csomagok egyikére fizetnek elő,

• a választott előfizetési csomag első hónapra esedékes díját és az egyszeri regisztrációs díjat előre megfizetik, az alábbiaknak megfelelően:

o Személyes szerződéskötés esetén az új előfizetői szerződés megkötésével egy időben,

o telefonon vagy weben történő megrendelés esetén pedig a szolgáltatáshoz szükséges eszközök átvételekor.

Az előfizetői szerződést személyes ügyfélszolgálati irodáink valamelyikében, telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül vagy webshopunkban rendelik meg és a szerződéskötéssel egyidejűleg a szolgáltatásokhoz új eszközt vásárolnak.

Az akció keretén belül szolgáltatási címenként csak egy előfizetői szerződés megkötése és maximum 3 kedvezményes árú dekóder / CI+ modul megvásárlása lehetséges.

Személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetősége:

https://mindigtv.hu/premium/ugyfeleinknek/kapcsola...

Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 1211 (07:00 – 21:00 élő hang)

A webshop elérhetősége: https://mindigtv.hu/premium/webshop

Az akcióban megköthető előfizetői szerződés időtartama 12 hónapos határozott tartam.

Az akció időtartama: 2022. május 16-tól visszavonásig.

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.) Díjak

1. Egyszeri és havi díjak

Az egyszeri regisztrációsdíj 12 hónapos határozott idejű és határozatlan idejű szerződéskötés esetén 2.799 Ft. A havi díj az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő díjnak megfelelő összeg

2. Eszközök díjai

Eszköz megnevezése

Díjak 12 hónapos határozott tartamú szerződés esetén

kedvezményes ár (bruttó Ft)

Díjak határozatlan tartamú szerződés esetén

listaár (bruttó Ft)

NET eszköz egyszeri díja_ desktop router

0

33 200

NET eszköz egyszeri díja_ MiFi router

0

21 700

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás díjak

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az Előfizető vállalja, hogy fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az Előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az Előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

• Regisztrációs díjból nyújtott kedvezmény (bruttó 2 201 Ft)

• Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény: Eszköz listaáras vételi ára –Eszköz kedvezményes ára

Az Előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (10.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a Szolgáltató TV+NET szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el

Akciós feltételrendszer TV meglévő előfizetőknek 2022. május - Szabadidő csomag

Akciós feltételrendszer Szabadidő csomag 2022 március


A.) Általános feltételek

 • mindigTV PRÉMIUM Szabadidő kiegészítő műsorcsomag kizárólag Alap vagy Családi műsorcsomag mellé rendelhető.
 • az akcióban való részvételre irányuló szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételének időpontjában
  • a mindigTV PRÉMIUM szolgáltatás igénybe vételére a szolgáltatóval Alap vagy Családi műsorcsomag igénybevételére előfizetői szerződéssel rendelkeznek;
  • vagy az akcióban való részvételükkel egyidejűleg Alap vagy Családi műsorcsomag igénybevételére vonatkozó határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződést kötnek;
  • vagy a meglévő előfizetésük helyett, új előfizetői szerződés keretében a mindigTV PRÉMIUM Szabadidő kiegészítő műsorcsomagra fizetnek elő, az alábbiak szerint:
 • első két hónapban bruttó 699 Ft/hó,
 • a 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 899 Ft/hó.

Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt, akik:

 • határozatlan idejű szerződésük helyett határozott idejű előfizetői szerződést kötnek, vagy
 • Belépő vagy Gyerek műsorcsomagra vonatkozó előfizetői szerződésük megszüntetésével egyidejűleg határozott idejű Alap, vagy Családi műsorcsomagra váltanak és Szabadidő kiegészítő csomagra fizetnek elő.

Az akció időtartama: 2022. március 1- május 31. vagy visszavonásig

Az akció visszavonásáról a szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.) Díjak

Szabadidő kiegészítő csomag díja:

A kiegészítő csomag havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződés esetében az aktiválástól számított

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben az előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak szolgáltató általi felmondására ad okot, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 1. Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva
 2. (Kedvezményes időszakban igénybevett csomag listaára (b) mínusz
 3. a Kedvezményes előfizetési díj (c), azaz

Kedvezmény összege = a x (b - c)

Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szerződés szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció keretében kötött szerződés időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (10.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletben foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.


Akciós feltételrendszer E-számla igénylése esetén - 2022. március

A.) Általános feltételek

Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt, akik:

 • az akcióban való részvételre irányuló szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételének időpontjában
  • a mindigTV PRÉMIUM szolgáltatás igénybe vételére utólag fizetett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződéssel rendelkeznek
  • vagy az akcióban való részvételükkel egyidejűleg határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződést kötnek;
 • meglévő előfizetés esetén online ügyfélszolgálati portálon jelzi az E-számla iránti igényét;
 • új előfizetési szerződés megkötésekor jelzi az E-számla iránti igényét.

Az E-számlára vonatkozó különös szabályokat a szolgáltató ÁSZF-jének 7.2.3.3 (TV+NET ÁSZF esetén a 7.2.3.2. pontja) tartalmazza.

Az akció időtartama: 2022. március 1-től visszavonásig

Az akció visszavonásáról a szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.)Díjak

Az igénybe vett műsorcsomag díjából 300 Ft/hó kerül jóváírásra mindaddig, amíg szerződéses jogviszony és az E-számla fizetési mód fennáll.

.

C.) Az előfizetői szerződés szüneteltetés

A B.) pont szerinti kedvezmény a szüneteltetés idejére nem érvényes.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a jelen mellékletben foglalt ajánlat tartalmát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit elfogadja.

Oldal tetejére